Author Archives

Hương Mysheo, cô ấy là ai?

http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/311838/du-hoc-sinh-viet-ke-dieu-nguong-tren-dat-my.html   Facebook0Google+0Total0

Hương Mysheo, cô ấy là ai?

http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/311838/du-hoc-sinh-viet-ke-dieu-nguong-tren-dat-my.html   Facebook0Google+0Total0

Chào bạn,   Bạn đang ôn luyện Writing để chuẩn bị cho IELTS, hoặc đơn giản là bạn đang làm quen với...

IELTS Writing từ con số 0

Chào bạn,   Bạn đang ôn luyện Writing để chuẩn bị cho IELTS, hoặc đơn giản là bạn đang làm quen với...

1.Định nghĩa về giới từ  Giới từ (Preposition) là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong...

Giới từ

1.Định nghĩa về giới từ  Giới từ (Preposition) là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong...

Định nghĩa: Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) diễn tả một sự việc nào đó đã xảy...

Thì Hiện tại Hoàn thành

Định nghĩa: Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) diễn tả một sự việc nào đó đã xảy...

Công thức chung S+BE+V past participle(P2) (Done) Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu từ chủ động...

Câu bị động

Công thức chung S+BE+V past participle(P2) (Done) Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu từ chủ động...

1. Cách sử dụng thì Quá khứ đơn: Thì quá khứ đơn(Simple Past): Cách dùng, công thức và dấu...

Làm chủ thì quá khứ đơn

1. Cách sử dụng thì Quá khứ đơn: Thì quá khứ đơn(Simple Past): Cách dùng, công thức và dấu...