Category Archives

Trong kỹ năng Speaking của IELTS, phát âm là một yếu tố mà bất kỳ ai cũng cần phải chú ý. Và...

Những lỗi phát âm kinh điển của người Việt ta

Trong kỹ năng Speaking của IELTS, phát âm là một yếu tố mà bất kỳ ai cũng cần phải chú ý. Và...

Tổng hợp bộ đề IELTS Speaking PART 1 … và hơn thế nữa

Part 1 trong bài thi Speaking Part 1 là cơ hội để gây ấn tượng tốt đẹp với examiner....

Tổng hợp bộ đề IELTS Speaking PART 1 … và hơn thế nữa

Part 1 trong bài thi Speaking Part 1 là cơ hội để gây ấn tượng tốt đẹp với examiner....

Khi viết essay, mình đã từng đau đầu khi cân nhắc sử dụng từ A so với từ A...

Công cụ lọc từ vựng academic đến từ Google – an toàn tin cậy 100%

Khi viết essay, mình đã từng đau đầu khi cân nhắc sử dụng từ A so với từ A...

Nghe các bạn trẻ phát âm và bị sửa lúc học Speaking với native speaker, mình như thấy chính...

Đa số người Việt đã hoặc đang phát sai âm này, bao gồm cả tôi

Nghe các bạn trẻ phát âm và bị sửa lúc học Speaking với native speaker, mình như thấy chính...