Category Archives

Vì có nhiều bạn hỏi cách học như nào nên Mysheo viết hẳn một bài mẫu liệt kê các...

5 bước vừa học vừa tương tác với Podcast

Vì có nhiều bạn hỏi cách học như nào nên Mysheo viết hẳn một bài mẫu liệt kê các...

Bí kíp học nghe cho beginners (kèm link)

Nếu bạn đang ở trình độ beginner và gặp khó khăn trong việc giao...

Bí kíp học nghe cho beginners (kèm link)

Nếu bạn đang ở trình độ beginner và gặp khó khăn trong việc giao...

Một số kinh nghiệm nho nhỏ của mình - viết lại biết đâu có ích cho các bạn chưa...

Những lầm tưởng tai hại của mình với IELTS

Một số kinh nghiệm nho nhỏ của mình - viết lại biết đâu có ích cho các bạn chưa...