Category Archives

1. Thế nào là sách dễ đọc? Là sách tiếng Anh mà mỗi trang không nên có quá 5-7...

Review nhanh sách hay dễ đọc

1. Thế nào là sách dễ đọc? Là sách tiếng Anh mà mỗi trang không nên có quá 5-7...

Bí kíp học nghe cho beginners (kèm link)

Nếu bạn đang ở trình độ beginner và gặp khó khăn trong việc giao...

Bí kíp học nghe cho beginners (kèm link)

Nếu bạn đang ở trình độ beginner và gặp khó khăn trong việc giao...

Một số kinh nghiệm nho nhỏ của mình - viết lại biết đâu có ích cho các bạn chưa...

Những lầm tưởng tai hại của mình với IELTS

Một số kinh nghiệm nho nhỏ của mình - viết lại biết đâu có ích cho các bạn chưa...