Category Archives

Rất nhiều bạn đã chia sẻ với mình reading là kỹ năng dễ đạt điểm cao nhất. Bạn chỉ...

Bạn biết làm IELTS Reading dạng True/False/Yes/No/NOT GIVEN chưa?

Rất nhiều bạn đã chia sẻ với mình reading là kỹ năng dễ đạt điểm cao nhất. Bạn chỉ...

Vì có nhiều bạn hỏi cách học như nào nên Mysheo viết hẳn một bài mẫu liệt kê các...

5 bước vừa học vừa tương tác với Podcast

Vì có nhiều bạn hỏi cách học như nào nên Mysheo viết hẳn một bài mẫu liệt kê các...

The Best Preparation for IELTS Speaking by Young Kim là cuốn sách được Mysheo đánh giá rất cao. Khác với...

Từ vựng IELTS theo chủ đề – lọc từ cuốn The Best Preparation for IELTS

The Best Preparation for IELTS Speaking by Young Kim là cuốn sách được Mysheo đánh giá rất cao. Khác với...