IELTS Speaking cấp tốc ONE KICK – Lớp T4

IELTS Speaking cấp tốc ONE KICK – Lớp T4

IELTS Speaking cấp tốc ONE KICK

Lessons

Week 01- Day 02 (Wed class)

Hôm nay các bạn có 2 nhiệm vụ: 1. Xem video và hiểu được tinh thần One Kick:   2. Tìm hiểu Mindmap về Person

Week 01 – Review (Wed class)

Chào các bạn, Trước khi sang bài học của tuần mới, Mysheo đã dành thời gian làm video này để các bạn review lại kiến thức Week 01. Have fun watching! * Để xem được video chất lượng HD, các bạn click vào chữ HD ở góc dưới bên phải màn hình. https://vimeo.com/142202185    

Week 02 – Day 01 (Wed class)

Hôm nay Mysheo sẽ giới thiệu với các bạn Mindmap hết sức quan trọng, được dùng để giải quyết lượng lớn các đề trong IELTS Speaking Part 2. Đó là mindmap về Object. Các bạn hãy nghiên cứu mindmap này và Mysheo sẽ hướng dẫn cụ thể vào buổi học tới.

Week 02 – Day 02 (Wed class)

Để vận dụng Mindmap Object, mời bạn xem video dưới đây. Nhớ chú ý các từ vựng được dùng trong bài nói của Mysheo. Chúc bạn học tốt! https://vimeo.com/142458191  

Week 02 – Day 03 (Wed class)

Để đảm bảo các bạn không phát âm sai từ nào trong mindmap, Mysheo đã nhờ bạn là native speaker thu âm lại toàn bộ nội dung mindmap. Các bạn chú ý lắng nghe và để ý cách phát âm của các từ nhé. Mục tiêu của tuần này là phát âm chuẩn, rõ ràng. [...]

Week 03 – Day 01 (Wed class)

  Chào các bạn, Tuần này chúng ta sẽ cover hai mindmap về Place và Event. Để xem được mindmap cỡ lớn, bạn click vào hình dưới đây. Hình sẽ được mở ra ở một trang khác và to rõ hơn. Place Event  

Week 03 – Day 02 (Wed class)

Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ phân tích các topic về Place. https://vimeo.com/145136508   https://vimeo.com/145136507  

Week 04 – Day 01 (Wed class)

Dưới đây là nội dung của cấu trúc cho câu trả lời trong Part 1 và một số kinh nghiệm phòng thi mà tất cả các bạn cần nắm.

Week 05 – Practice 1: Work

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé. Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé! Speller:   Test:

Week 5 – Practice 2: Hometown

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vửa học nhé! Speller: Test:

Week 5 – Practice 3: Study

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 5 – Practice 4: Home/ Accommodation

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 5 – Practice 5: Clothes/ Fashion

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller: Test

Week 5 – Practice 6: Music

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 5 – Practice 7: Films

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé! Speller:  Test: 

Week 5 – Practice 8: Book

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé! Speller:  Test: 

Week 5 – Practice 9: Weather

Các bạn hãy cùng học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé! Speller:  Test: 

Week 5 – Practice 10: Shopping

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 5 – Practice 11: Sport

Các bạn hãy học từ vựng và bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller: Test: 

Week 6 – Practice 12: Colors

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 6 – Practice 13: Flowers

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng. Tiếp theo,hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 6 – Practice 14: Traffic/ Transportation

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:    Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 6 – Practice 15: Mobile Phone

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 6 – Practice 16: Experiences

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:    Test:

Week 6 – Practice 17: Hobbies/Spare Time

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test:

Week 6 – Practice 18: Vegtable/Fruits

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 6 – Practice 19: Text message

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:    Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 6 – Practice 20: Mathematics

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 6 – Practice 21: Hapiness

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test:

Week 6 – Practice 22: Friendship

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:    Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test:

Week 6 – Practice 23: Punctual+Memorizing

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: 

Week 6 – Practice 24: TV Program/TV Show/Movie

Các bạn hãy học từ vựng và làm các bài tập thực hành sau nhé! Học từ vựng:  Tiếp theo, hãy thực hành với các từ vựng bạn vừa học nhé. Speller:  Test: