Bản chất Tư duy trong IELTS Writing

Bản chất Tư duy trong IELTS Writing
Featured

Bản chất Tư duy trong IELTS Writing

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Một bài giảng rất cụ thể và bổ ích về việc tìm ý và triển khai đoạn văn trong IELTS Writing

Buổi học có giới thiệu phương pháp Writing One Kick. Bạn có thể xem thêm về chi tiết phương pháp đó tại đây: http://study.mysheo.com/courses/khoa-hoc-ielts-writing-one-kick-tu-chua-bai-cho-chinh-minh/

Course Intro Video

No Comments

Post a Reply