IELTS Exam Tips ( Part 3 )

workspace-by-dan-dragomir_1x

IELTS Exam Tips ( Part 3 )

workspace-by-dan-dragomir_1x

Cùng khởi động 1 ngày mới với những tip về IELTS siêu hay ho này nhé, Mysheo đã trở lại và lợi hại gấp trăm lần  😛

Listening Tip

Khi bạn phải hoàn thành một biểu đồ dòng chảy, hãy nhớ lắng nghe những từ sắp xếp trình tự như : then next vì chúng sẽ giúp bạn hiểu các giai đoạn của quá trình.

 

Reading Tip

Các câu hỏi True, False, Not Given

False có nghĩa rằng các thông tin trong câu hỏi là sai dựa trên sự thật.Not given nghĩa là thông tin trong lời phát biểu là không thể tìm thấy vì nó không được đề cập trong các bài khóa. Sử dụng các câu hỏi để giúp hướng dẫn bạn thông qua các đoạn đọc . Tìm kiếm manh mối trong câu hỏi để tìm phần đúng của đoạn văn sau đó hãy đọc cẩn thận phần này .

 

Writing Tip

Một trong những chiến lược hữu ích nhất cho những điểm kết nối điểm giữa các câu là sử dụng “ This’’ hoặc “ These”

This hoặc These có thể được sử dụng hoặc cho chính bản thân nó hoặc được theo sau bởi một lời tóm tắt mà chứa những ý chính của câu trước.

Hãy nghiên cứu ví dụ dưới đây:

In the past, many people believed that people over the age of sixty-five were too old to work. This view is no longer widely held.

ux_methods_1x

Speaking Tip

Bạn luôn có thể khai thác từ vựng trong những câu hỏi . Ví dụ , bạn có thể được hỏi về thời gian khi bạn giành chiến thắng trong một trò chơi, và sau đó bạn có thể sử dụng từ vựng để nói về bạn đã chơi và chiến thắng như thế nào. Hoặc bạn có thể được yêu cầu mô tả một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ . Sau đó, bạn có thể mô tả một anh hùng thể thao và nói về kỹ năng của họ trong môn thể thao của họ và trong khoảng thời gian khi họ đối mặt với đối thủ. Hãy luôn suy nghĩ về làm thế nào bạn có thể Transfer  các từ vựng bạn đã học được ở các câu hỏi thi khác.

 

  Tìm hiểu phương pháp Writing ONEKICK- Học để tự chữa bài (Món quà mà Mysheo dành riêng cho bạn)

Cảm ơn mọi người đã đón đọc :)

Nguồn : http://www.ielts-exam.net

 

No Comments

Post a Reply