Term Archives

  1. LESSON 1 Mysheo nhận được khá nhiều câu hỏi từ các bạn như Làm thế nào để viết một bài Writing Task 1? Nên sử dụng ngữ pháp gì để viết Task 1? Task 1 có những dạng đề nào?   Writing IELTS Task 1 thường được đánh giá là khá  dễ dàng so với […]
  2. Đây là dạng bài ít phổ biến hơn. Nhưng chúng ta không nên chủ quan nhé. Vì nếu vào phòng thi gặp dạng này và bạn đã nắm cấu trúc thì lại rất dễ viết.