Term Archives

  1. Week 03 - Day 01 (Friday class)

      Chào các bạn, Tuần này chúng ta sẽ cover hai mindmap về Place và Event. Để xem được mindmap cỡ lớn, bạn click vào hình dưới đây. Hình sẽ được mở ra ở một trang khác và to rõ hơn. Place Event  
  2.   Chào các bạn, Tuần này chúng ta sẽ cover hai mindmap về Place và Event. Để xem được mindmap cỡ lớn, bạn click vào hình dưới đây. Hình sẽ được mở ra ở một trang khác và to rõ hơn. Place Event  
  3. Để đảm bảo các bạn không phát âm sai từ nào trong mindmap, Mysheo đã nhờ bạn là native speaker thu âm lại toàn bộ nội dung mindmap. Các bạn chú ý lắng nghe và để ý cách phát âm của các từ nhé. Mục tiêu của tuần này là phát âm chuẩn, rõ ràng. […]
  4. Để đảm bảo các bạn không phát âm sai từ nào trong mindmap, Mysheo đã nhờ bạn là native speaker thu âm lại toàn bộ nội dung mindmap. Các bạn chú ý lắng nghe và để ý cách phát âm của các từ nhé. Mục tiêu của tuần này là phát âm chuẩn, rõ ràng. […]