Bộ đề IELTS Speaking "thần thánh" - Tháng 9-12/2015

Bản tin Ôn tủ tháng 9/2015

Ở phần này, Mysheo sẽ cập nhật các thông tin về đề thi mới nhất mà các bạn report sau khi thi về. Các bạn sắp thi nên cập nhật post này hàng tuần nhé.

 

Report ngày 27/9/2015:

 

9-27-2015 1-25-34 AM

9-27-2015 1-23-30 AM

Tham khảo thêm: Bộ đề của đợt trước (tháng 5-8/2015) (Prev Lesson)
(Next Lesson) Bản tin ôn tủ tháng 10/2015
Back to Bộ đề IELTS Speaking “thần thánh” – Tháng 9-12/2015

No Comments

Post a Reply