Bộ đề IELTS Speaking "thần thánh" - Tháng 9-12/2015

Tham khảo thêm: Bộ đề của đợt trước (tháng 5-8/2015)

Khả năng rơi vào các đề trong file này là thấp hơn, nhưng các bạn cũng nên đọc qua vì không loại trừ trường hợp bạn là người kém may mắn và những câu này rơi trúng vào bạn.

Download ở link sau: http://bit.ly/1FzUPyD

 

Bộ đề mới tháng 9-12/2015 (Prev Lesson)
(Next Lesson) Bản tin Ôn tủ tháng 9/2015
Back to Bộ đề IELTS Speaking “thần thánh” – Tháng 9-12/2015

No Comments

Post a Reply