IELTS Speaking cấp tốc ONE KICK - Khóa 01 - Lớp T6

Week 02 – Day 03 (Friday class)

Để đảm bảo các bạn không phát âm sai từ nào trong mindmap, Mysheo đã nhờ bạn là native speaker thu âm lại toàn bộ nội dung mindmap. Các bạn chú ý lắng nghe và để ý cách phát âm của các từ nhé. Mục tiêu của tuần này là phát âm chuẩn, rõ ràng.

 

Week 02 – Day 01 (Friday class) (Prev Lesson)
(Next Lesson) Week 03 – Day 01 (Friday class)
Back to IELTS Speaking cấp tốc ONE KICK – Khóa 01 – Lớp T6

No Comments

Post a Reply