Tag Archives

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1418786448421854&set=a.1399732780327221.1073741830.100008715377716&type=1 Bài chữa IELTS mẫu nhằm giúp các bạn nhận biết được lỗi sử dụng từ và ngữ pháp...

Chữa bài IELTS Writing chủ đề Museum

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1418786448421854&set=a.1399732780327221.1073741830.100008715377716&type=1 Bài chữa IELTS mẫu nhằm giúp các bạn nhận biết được lỗi sử dụng từ và ngữ pháp...

  Hôm nay Mysheo muốn hướng dẫn các bạn cách viết mở bài trong IELTS Writing Task 1 và...

Hướng dẫn cách viết mở bài trong IELTS Writing Task 1

  Hôm nay Mysheo muốn hướng dẫn các bạn cách viết mở bài trong IELTS Writing Task 1 và...