Tag Archives

Cảm ơn bạn Tuan Chau đã làm bản office quyển này cho Mysheo và mọi người 🙂 ":...

Oxford Collocation Dictionary – Cuốn từ điển thay đổi cuộc đời tôi

Cảm ơn bạn Tuan Chau đã làm bản office quyển này cho Mysheo và mọi người 🙂 ":...

Chiếc bẫy #3  Bạn không hiểu giá trị của việc Học-từng-phút cũng nhiều như là Học-từng-giờ Quay trở lại câu chuyện học...

HỌC IELTS VÀ BA CHIẾC BẪY – PART 2

Chiếc bẫy #3  Bạn không hiểu giá trị của việc Học-từng-phút cũng nhiều như là Học-từng-giờ Quay trở lại câu chuyện học...

Nghe các bạn trẻ phát âm và bị sửa lúc học Speaking với native speaker, mình như thấy chính...

Đa số người Việt đã hoặc đang phát sai âm này, bao gồm cả tôi

Nghe các bạn trẻ phát âm và bị sửa lúc học Speaking với native speaker, mình như thấy chính...