Tag Archives

LESSON 1 Mysheo nhận được khá nhiều câu hỏi từ các bạn như Làm thế nào để viết một...

[KHÓA HỌC IELTS MIỄN PHÍ] Chinh phục IELTS Writing Task 1

LESSON 1 Mysheo nhận được khá nhiều câu hỏi từ các bạn như Làm thế nào để viết một...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1418786448421854&set=a.1399732780327221.1073741830.100008715377716&type=1 Bài chữa IELTS mẫu nhằm giúp các bạn nhận biết được lỗi sử dụng từ và ngữ pháp...

Chữa bài IELTS Writing chủ đề Museum

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1418786448421854&set=a.1399732780327221.1073741830.100008715377716&type=1 Bài chữa IELTS mẫu nhằm giúp các bạn nhận biết được lỗi sử dụng từ và ngữ pháp...