TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN!

3 MẸO ĐỂ BẠN NÓI NGHE GIỐNG NGƯỜI BẢN NGỮ HƠN

3 MẸO ĐỂ BẠN NÓI NGHE GIỐNG NGƯỜI BẢN NGỮ HƠN

Không cần phải nói thêm, chúng ta đều biết tính ứng dụng của việc này không giới hạn ở thi IELTS.
Vậy bạn đã biết hết 3 mẹo phát âm này chưa?

Nguồn: English Lessons with Adam - Learn English with Adam [engVid]

What are you looking for?