CHIA SẺ IELTS WRITING TIP "NHỎ MÀ CÓ VÕ"

 ♦"will", "can", "may", "must", "should",... toàn những động từ quen thuộc, nhưng mình biết nhiều bạn sử dụng chưa chính xác. Lưu ý rằng mỗi động từ sẽ khiến sắc thái câu thay đổi ít nhiều.
 Vậy làm sao để "làm chủ" bài viết? => Ghi nhớ 4 ví dụ sau để sử dụng tốt các lối động từ này, giúp bố trí ý tưởng của bạn  
1. " Will " để nói rõ ý định.
Ví dụ: In this essay, I WILL outline three measures that can be taken to reduce the risk of violent behavior.

2. Động từ phương thức nhấn mạnh như " must " và " should " để bày tỏ một điều cần thiết.
Ví dụ: In my view, the government MUST bear some of this responsibility.

3. “ Can” và “ Could ” để đưa ra lời đề nghị.
Ví dụ: Firstly, the government CAN ensure that its policies take the interests of children into account.

4. “ Would “ để chỉ ra hệ quả của sự thực hiện một lời đề nghị.
Ví dụ: This WOULD ensure that the particular circumstances of each case are properly identified and taken into account.

Related Posts

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Liquid error: Could not find asset snippets/tuecus-social-share.liquid