LỐI NÓI THỂ HIỆN SỰ KHÔNG ĐỒNG Ý TRONG VIẾT MAIL VÀ VIẾT IELTS

Trong viết mail, viết IETLS, nói (giao tiếp hàng ngày, học thuật, IELTS) chúng ta đều phải dùng đến những lối nói thể hiện sự *không đồng ý*. Tuy nhiên, việc này khá tế nhị nên nếu không nói khéo là sẽ mếch lòng đối phương, lại còn biến thành người thô lỗ.
Học sẵn một số những cấu trúc chuẩn này sẽ giúp bạn mở lời dễ hơn nhiều!

Related Posts

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Liquid error: Could not find asset snippets/tuecus-social-share.liquid