BẠN ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA MÌNH?

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TỪ BRITISH COUNCIL

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TỪ BRITISH COUNCIL

Đây là bài tổng hợp rất đầy đủ và có tâm từ anh Ngọc Bách. Mình chia sẻ lại tới các bạn, hy vọng sẽ giúp ích nhiều hơn trong việc học IELTS của nhà mình.

I) TỔNG HỢP CÁC VIDEO LUYỆN IELTS CỦA BC
A) WRITING
1. Journey to IELTS –Writing test
https://www.youtube.com/watch?v=dC_umpRcoTg

2. IELTS Writing Task 1 things you must do
https://www.youtube.com/watch?v=-Oa5XjEPWMU

3. IELTS Writing Task 1 – tips and advice
https://www.youtube.com/watch?v=PzjXIOvWVt0

4. IELTS Writing Answer the question!
https://www.youtube.com/watch?v=v_Q-WjhWfLw

5. IELTS Writing Task response Task achievement
https://www.youtube.com/watch?v=Dr1S_UAMx2c

6. IELTS Writing Coherence & Cohesion
https://www.youtube.com/watch?v=337pKXkO2Q0

7. IELTS Writing Grammar
https://www.youtube.com/watch?v=EAU75-mlv74

8. IELTS Writing Vocabulary
https://www.youtube.com/watch?v=–HZ0BhNg4Y

9. IELTS preparation: Power Writing for IELTS Task 2 Writing
https://www.youtube.com/watch?v=dUJV_okEACo

B) SPEAKING

1. Improve English for theIELTS Speaking test
https://www.youtube.com/watch?v=0luJkbJBDR8

2. Improve English for the IELTS Speaking test : Grammar
https://www.youtube.com/watch?v=Yq6IZBtM4IU

3. Improve English for the IELTS Speaking test : Pronunciation
https://www.youtube.com/watch?v=UawwTSzaZzk

4. Improve English for the IELTS Speaking test : Fluency and Coherence
https://www.youtube.com/watch?v=8H-WeY9GSf8

5. IELTS Speaking: Improve English & prepare for IELTS – Vocabulary

https://www.youtube.com/watch?v=LQQE2hWrl98

C) READING
1. Journey to IELTS –Reading test
https://www.youtube.com/watch?v=rqGWsegH5iA

2. IELTS Reading
https://www.youtube.com/watch?v=NpLRXo-BxQI

D) LISTENING
1. IELTS Listening
https://www.youtube.com/watch?v=mzdWBQgtLvM

2. Journey to IELTS – Listening test
https://www.youtube.com/watch?v=srYWOM9ChD8

II) CÁC APP HỌC TIẾNG ANH TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA BC
https://play.google.com/store/apps/developer

III) BRITISH COUNCIL PODCAST
https://www.youtube.com/channel/UCoQTAVyhi28CDF4wTJaqbFw

Một số nguồn podcast khác của BC:
British CouncilPodcasts.rar. Bộ khủng 1.58 gb (anh anh) do Kili Manjaro upload
https://www.mediafire.com/fol…/5satei45ij269/British_council
http://www.britishcouncil.org/professionals-podcast-english

IV) NGUỒN ĐỂ TRA WORD FAMILY CỦA BC
http://www.learnenglish.org.uk/wff/index.html

Leave comments

Please note, comments must be approved before they are published

What are you looking for?

Giỏ hàng của bạn