TỪ HAY BỎ TÚI

Nhiều khi muốn nhấn mạnh mà không biết dùng từ gì? 
Mách bạn nè, Mysheo thấy từ Detrimental là một từ chém được cho ĐA SỐ CÁC ĐỀ IELTS. 
Đọc lẹ, nhớ ngay OR share về, mai dùng luôn. 
📌DETRIMENTAL 
📌Dạng từ và nghĩa:
• Detrimental( adj) = causing damage , harm or injury : có hại, thiệt hại cho, bất lợi cho.
• Detrimentally ( adv): bất lợi
• Detriment ( n): sự thiệt hại, sự tổn hại
• Synonyms (những từ đồng nghĩa) = damaging, destructive, harmful, adverse
• Antonyms ( từ trái ngĩa) = beneficial

📌Hãy nhớ rằng một từ đồng nghĩa là nghĩa tương tự nhưng có thể không phải lúc nào cũng được sử dụng theo chính xác cùng một cách. Bạn phải học cả nghĩa và từ đó được sử dụng như thế nào để tránh mắc sai lầm trong ielts.

📌“Detrimental ”
Thích hợp để sử dụng trong IELTS writing task 2 và IELTS speaking. 
Nó cũng là một từ mà có thể “nhét” vào vô số các đề.

📌Sau đây là một số ví dụ với ‘ detrimental’ và ‘ detriment’: 
1. Smoking is known to be detrimental to people’s health.
( Việc hút thuốc được biết đến là có hại cho sức khoae con người)
2. Presure from parents can be detrimental to their children’s academic progress.
( Áp lực từ cha mẹ có thể có hại đến quá trình học tập của con em họ.
3. It is detriment to environment that more people are not aware of the harm that needless energy consumption can have.
( Nó là sự tổn hại đến môi trường khi nhiều người không nhận thức được tác hại mà sự tiêu dùng năng lượng không cần thiết có thể gây ra.)
4. Prison sentences can have a detrimental impact on a criminal’s ability to reform. 
(Sự kết án phạt tù có thể có một tác động bất lợi đến khả năng cải lương của 1 tội phạm.)
5. Shopping online has had a detrimental effect on local communities because people no longer go to town center to do their shopping resulting in the closure of many small, local businesses.
(Mua sắm trực tuyến đã có một ảnh hưởng bất lợi đối với cộng đồng địa phương vì người ta không còn đi vào trung tâm thành phố để mua sắm dẫn đến việc đóng cửa của nhiều doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp địa phương.)
6. Using inappropriate idioms in formal essay writing can be detrimental to your score in the criterion of vocabulary in your IELTS writing task 2. 
(Sử dụng thành ngữ không phù hợp trong viết bài luận có thể gây tổn hại đến điểm số của bạn trong các tiêu chí về vốn từ vựng khi viết IELTS task 2.)

Related Posts

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Liquid error: Could not find asset snippets/tuecus-social-share.liquid