TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN!

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

Đối với lớp học chuyên sâu 1 kèm 1:

  • Học viên được phép bảo lưu tối đa 1 lần đến khi sắp xếp được công việc của bạn và thời gian bảo lưu tối đa 1 tháng.

  • Trong vòng 1 tuần, bán lại khóa học cho học viên khác có nhu câu và chỉ cần gửi lại gmail mới cho Mysheo team qua email support@mysheo.com.

  • Nhận refund 65% của các buổi học còn lại.

Đối với các lớp học khác:

  • Học viên sẽ nhận refund 90% giá trị khóa học nếu học viên chưa học buổi nào và chưa nhận được bất kì tài liệu nào của trung tâm.

  • Sau buổi học đầu tiên, học viên sẽ nhận refund 80% giá trị số buổi còn lại của khoá học.

  • Từ buổi 3 trở đi, học viên sẽ nhận refund 65% giá trị số buổi còn lại của khoá học.

What are you looking for?