TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN!

QUY ĐỊNH THAM GIA VÀ CÁC CHÍNH SÁCH LỚP HỌC (Áp dụng từ 1/12/2022)

Thủ tục nhận lớp:

Sau khi hoàn tất thanh toán cho khóa học từ 1 - 2 ngày, học viên sẽ nhận được email xác nhận thông tin học viên từ Mysheo team: gồm có thông tin về lớp học sắp tới như link zoom và handout, form thông tin cần điền, chính sách và quy định lớp học.

Quy định khi tham gia lớp học:

 1. Tất cả lớp học của Mysheo đều diễn ra online qua ứng dụng Zoom.

 2. Học viên cần tham gia và điểm danh đầy đủ các buổi học.

 3. Để đảm bảo chất lượng lớp học, học viên cần mở camera trong suốt thời gian học, đồng thời chuẩn bị microphone sẵn sàng khi được gọi phát biểu.

 4. Học viên chủ động và tích cực tương tác với giáo viên.

Quy định về bảo lưu:

Học viên được bảo lưu 1 lần trong giai đoạn học, khi bảo lưu cần gửi mail xin bảo lưu nêu rõ các thông tin đăng ký về mail support@mysheo.com

Chính sách Refund:

Nếu lý do từ học viên thì Mysheo sẽ hoàn lại 50% giá trị các khóa học trong thời hạn 1 tháng (đối với gói 3 tháng) và trong 10 ngày (đối với gói 1 tháng) kể từ ngày bắt đầu học.

Nếu lý do đến từ việc Mysheo không tổ chức lớp học thì học viên sẽ nhận lại 100% giá trị khóa học đã đóng + tặng 1 tuần học miễn phí khóa Giao Tiếp Vượt Ngưỡng. 

Nếu các lý do khác từ Mysheo, Mysheo sẽ refund theo các trường hợp dưới đây.

 1. Đối với gói vé tháng:

  • Trung tâm chỉ hoàn lại học phí đối với các trường hợp đã hoàn thành 100% học phí và học không quá 10 ngày.

  • Mysheo sẽ thực hiện refund 95% giá trị các ngày còn lại của gói nếu học viên đã tham gia buổi 1 hoặc chưa bắt đầu khóa học.

  • Mysheo sẽ thực hiện refund 90% giá trị các ngày còn lại của gói nếu học viên đã tham gia buổi 2.

  • Mysheo sẽ thực hiện refund 85% giá trị các ngày còn lại của gói nếu học viên tham gia từ buổi 3 trở đi.

   2. Đối với các lớp khóa lẻ:

   • Học viên sẽ nhận refund 90% giá trị khóa học nếu học viên chưa học buổi nào và chưa nhận được bất kì tài liệu nào của trung tâm.

   • Sau buổi học đầu tiên, học viên sẽ nhận refund 80% giá trị số buổi còn lại của khoá học.

   • Từ buổi 3 trở đi, học viên sẽ nhận refund 65% giá trị số buổi còn lại của khoá học.

  What are you looking for?