TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN!

QUY ĐỊNH THAM GIA LỚP HỌC

Thủ tục nhận lớp:

  1. Sau khi hoàn tất thanh toán cho khóa học từ 1 - 2 ngày, học viên sẽ nhận được email xác nhận thông tin học viên từ Mysheo team.

  2. Ít nhất một ngày trước ngày khai giảng, học viên sẽ nhận được toàn bộ thông tin về lớp học qua email.

Quy định khi tham gia lớp học:

  1. Tất cả lớp học của Mysheo đều diễn ra online qua ứng dụng Zoom.

  2. Học viên cần tham gia và điểm danh đầy đủ các buổi học.

  3. Để đảm bảo chất lượng lớp học, học viên cần mở camera trong suốt thời gian học, đồng thời chuẩn bị microphone sẵn sàng khi được gọi phát biểu.

  4. Học viên chủ động và tích cực tương tác với giáo viên.

Quy định về thông báo xin nghỉ:

  1. Nếu có lí do bất khả kháng phải vào học muộn hoặc không thể tham gia buổi học, học viên cần gửi thông báo qua email trước giờ vào lớp. Nếu không có email thông báo, buổi học đó được tính là nghỉ học không lí do.

  2. Học viên nghỉ quá 2 buổi không lí do sẽ nhận được một email thông báo và hỏi thăm.

  3. Học viên nghỉ quá 3 buổi không lí do sẽ nhận được điện thoại xác nhận khả năng tiếp tục khóa học.

What are you looking for?