mysheo

Giao Tiếp Hàng Ngày (+30 ngày Chuyển kênh tư duy)

In Stock Unavailable

2.500.000₫ Sale Regular price
/

Bạn cảm thấy thế nào khi phải giao tiếp mặt đối mặt bằng Tiếng Anh? Lo sợ? Áp lực? Bế tắc ? Sống trong môi trường Tiếng Việt, ăn ngủ...