TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN!

CHÍNH SÁCH HỌC VIÊN

Thời gian áp dụng: từ 01/07/2023

1.NỘI QUY HỌC TẬP

 • Để đảm bảo chất lượng lớp học, quản lý lớp học sẽ tiến hành lọc học viên không đảm bảo bật camera trong suốt thời gian tham gia buổi học.
 • Học viên cần hoàn thành các hoạt động PREP để có thể BOOK (đặt) và JOIN (tham gia) lớp học.
 •  Học viên cần đặt lớp “ BOOK” trước giờ lớp học diễn ra.Thời gian dành cho học viên “BOOK” lớp từ 48 tiếng đến 5 phút trước khi lớp học diễn ra.  
 • Sau 05 phút kể từ khi lớp học bắt đầu, học viên sẽ không thể tham gia lớp học. Với những học viên tham gia lớp học đúng giờ, trong trường hợp vì mất kết nối mà bị văng ra khỏi lớp thì vẫn có thể vào lại lớp.

2. CHÍNH SÁCH RECORDING

 • Trong vòng 24h sau khi buổi học kết thúc, Mysheo Team sẽ cập nhật record lên website.
 • Trong vòng 5 ngày kể từ khi recording được cập nhật trên website, học viên có thể xem lại recording buổi học bằng cách chọn “Get recording” tại góc phải lớp học với thầy cô giáo tương ứng.

3.CHÍNH SÁCH BẢO LƯU

 •  Học viên đã đóng đủ học phí được bảo lưu 01 lần trong giai đoạn học khi thỏa mãn điều kiện:
 • Thời gian đưa ra yêu cầu bảo lưu là trong vòng 02 tuần đối với học viên mua gói vé tháng có thời gian học là 01 tháng tính từ ngày nhập học của học viên
 • Thời gian đưa ra yêu cầu bảo lưu là trong vòng 01 tháng đối với những khóa học còn lại tính từ ngày nhập học của học viên.
 • Thời gian bảo lưu của học viên không vượt quá 6 tháng kể từ ngày hoàn thành điền Đơn yêu cầu bảo lưu (sau đây gọi là Đơn yêu cầu).

Căn cứ vào thời gian học viên có thể quay trở lại học tập bình thường (đã được học viên cung cấp trong Đơn yêu cầu), Mysheo team sẽ gửi một email thông báo quay lại học, kèm thông tin lớp học khi đến thời gian này. Trong vòng 01 tuần không nhận được phản hồi từ học viên, Mysheo team sẽ hủy bỏ tư cách là học viên bảo lưu, bạn sẽ không thể quay trở lại học tập khóa học đã yêu cầu bảo lưu trước đó của Mysheo.

Trong trường hợp học viên chưa xác định rõ thời gian có thể quay trở lại học tập, học viên có thể chủ động nhắn tin vào email support@mysheo.com để yêu cầu tham gia lại lớp học khi đã đảm bảo sắp xếp được thời gian. Nhưng hãy lưu ý, thời gian bảo lưu của bạn chỉ là 06 tháng kể từ ngày điền Đơn yêu cầu thôi nhé! Trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận được yêu cầu quay trở lại lớp học của học viên, Mysheo team sẽ sắp xếp lớp học mới cho bạn.

Lưu ý

 • Khi quay trở lại sau thời gian bảo lưu, học viên có thể chuyển qua các lớp học khác của Mysheo (trừ lớp 1 - 1)
 • Học viên bảo lưu không được phép refund khóa học.
 • Nơi giải quyết vấn đề bảo lưu của học viên: support@mysheo.com. Học viên gửi thông tin cần hỗ trợ với nội dung như sau:

Họ và tên + Email đăng ký khóa học

Khóa học cần bảo lưu (thời hạn khóa học đã đăng ký) + Ngày nhập học của học viên

3.CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

Chú ý: Chính sách sau refund không áp dụng đối với các khóa học có giá trị ít hơn 2,000,000 VNĐ.

 • Trung tâm chỉ hoàn lại học phí đối với các trường hợp đã hoàn thành 100% học phí 
 • Học viên sau khi đã xin bảo lưu thì không được phép hoàn phí.
 • Nếu lý do từ học viên thì Mysheo sẽ hoàn lại 50% giá trị các khóa học trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bắt đầu học.Trong trường hợp học viên chưa học buổi nào, Mysheo sẽ hoàn lại 80% giá trị các khóa học
 • Nếu các lý do khác từ Mysheo, Mysheo sẽ refund theo các trường hợp dưới đây trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bắt đầu học:
 • Mysheo sẽ thực hiện refund 95% giá trị các ngày còn lại của gói nếu học viên đã tham gia buổi 1 hoặc chưa bắt đầu khóa học.
 • Mysheo sẽ thực hiện refund 90% giá trị các ngày còn lại của gói nếu học viên đã tham gia buổi 2.
 • Mysheo sẽ thực hiện refund 85% giá trị các ngày còn lại của gói nếu học viên tham gia từ buổi 3 trở đi.

What are you looking for?