TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN!

8 CÁCH KÉO DÀI CÂU TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

8 CÁCH KÉO DÀI CÂU TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

"Tắc tị" lúc đang thi IELTS Speaking thì sao? => Đọc ngay phương pháp câu giờ này của Mysheo: https://goo.gl/dc9wMU

Bị "cụt ý" khi làm bài Speaking Part 1 thì thế nào? => Share ngay post này về học dần chứ gì nữa!

Để luyện tập 8 cách này, bạn có thể áp dụng với những câu hỏi mà trước đây từng gặp vấn đề khi trả lời để thấy xem mình có thể cải thiện đến mức nào. Sau đó, hãy thử đến những câu hỏi mới và cả cách phản ứng với câu hỏi khi trả lời nữa nhé.

Hi vọng với những mẹo trên đây thì việc 'văn ngắn' sẽ không làm bạn đau đầu nữa nhé.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

 

What are you looking for?