20 MẸO "ĐÁNH BẠI" BÀI THI IELTS

1. Trong Listening, sử dụng đoạn mẫu ở phần đầu tiên để giúp bản thân bạn làm quen với âm thanh, tình huống và người nói.

2. Hãy lắng nghe cho đến khi băng ghi âm dừng lại, bạn chỉ cần nhìn vào những câu hỏi có liên quan đến phần đang được phát.

3. Thường có những chỗ ngắt trong băng ghi âm giữa các phần khác nhau. Hãy sử dụng thời gian này để chuẩn bị cho những câu hỏi tiếp theo.

4. Trả lời những câu hỏi Listening theo thứ tự được biểu lộ trong giấy, hãy nhớ rằng các câu trả lời thường theo thứ tự thông tin trong băng ghi âm.

5. Khi băng ghi âm kết thúc, bạn có một khoảng thời gian để chuyển câu trả lời của bạn sang phiếu trả lời. Hãy kiểm tra ngữ pháp và chính tả của các câu trả lời của bạn.

6. Trong Academic Reading, hãy bắt đầu bằng cách nhanh chóng đi qua mỗi Passage để nhận dạng đặc điểm như chủ đề, kiểu bài, nguồn khả năng, mục đích của người viết, và có dụng ý với người đọc.

7. Khi bạn đọc, đừng cố gắng để hiểu nghĩa chính xác của mọi từ hay cụm từ. Bạn không có thời gian đâu, và những phần của bài đọc này có thể không được kiểm tra bạn theo cách này nhưng theo cách khác.

8. Những bài Reading đôi khi có câu trả lời mẫu, Nếu đây là trường hợp, hãy nghiên cứu nó và tìm hiểu tại sao nó đúng.

9. Một vài bài yêu cầu bạn sử dụng những từ từ bài khóa trong câu trả lời, trong những bài khác bạn nên sử dụng từ của bạn, Hãy kiểm tra hướng dẫn thật cẩn thận.

10. Những phần hướng dẫn cũng có thể bao gồm giới hạn một từ: ví dụ: Use no more than three words.Tuân theo điều này bằng cách bỏ những từ không cần thiết trong câu trả lời của bạn.

11. Trong Academic Writing, bạn phải luôn theo bộ chủ đề, đừng bao giờ cố gắng chuẩn bị các phần của đề trước khi thi.

12. Tuân theo thời gian được đưa ra: Có nhiều điểm cho Task 2 hơn là Task 1

13. Tổ chức và kết nối thích hợn những ý tưởng và câu của bạn, sử dụng đa dạng cách diễn đạt và chỉ ra khả năng của bạn( trong Task 2) để thảo luận những ý kiến và nhấn mạnh những quan điểm.

14. Nếu bạn viết ít hơn 150 từ trong Task 1 và ít hơn 250 từ trong Task 2 thì bạn sẽ bị mất điểm, nhưng không có lượng từ tối đa cho cả hai Task.

15. Trong Speaking, đừng cố gắng đưa ra một bài nói đã được chuẩn bị, hoặc nói về một chủ đề khác từ chủ đề mà bạn được yêu cầu để thảo luận.

16. Khi bạn lập dàn ý cho bài luận cuả bạn, điều này sẽ giúp bạn có nhiều thời gian để kiểm tra từ lúc cuối bài thi.

17. Luôn luôn nói trực tiếp với giám khảo, đừng nói với các thiết bị ghi âm.

18. Bất cứ khi nào bạn trả lời “ Yes” “ No” cho những câu trả lời của giám khảo, hãy thêm chi tiết vào câu trả lời của bạn. Trong mỗi trường hợp, nhắm đến giải thích ít nhất một điểm.

19. Hãy nhớ rằng giám khảo không kiểm tra khả năng hiểu biết của bạn mà họ kiểm tra khả năng giao tiếp hiệu quả của bạn.

20. Tổ chức và liên kết các hợp lý các ý tưởng và câu của bạn, nói rõ ràng với tốc độ bình thường, sử dụng nững cấu trúc và từ vựng đa dạng.

Source: ielts-exam.net

Related Posts

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Liquid error: Could not find asset snippets/tuecus-social-share.liquid