TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN!

Chinh phục nhà tuyển dụng với 7 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp

Chinh phục nhà tuyển dụng với 7 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp

Nếu bạn đang là sinh viên, sắp ra trường hoặc đang tìm kiếm việc làm, thì những cuộc phỏng vấn với các nhà tuyển dụng là một "cửa ải" bạn chắc chắn cần vượt qua trước khi đến với công việc mà bạn yêu thích. Sau đây là top 7 câu hỏi thông dụng nhất mà bạn có thể gặp ở hầu hết các buổi phỏng vấn, và cách để trả lời "chuẩn không cần chỉnh"!

1. Tell me about yourself (Hãy tự giới thiệu về bản thân mình)

Đây thường là câu hỏi đầu tiên được hỏi trong một cuộc phỏng vấn, tự giới thiệu về bản thân mình. Khi trả lời câu hỏi này, bạn hãy cố gắng thể hiện mình là ứng viên lý tưởng cho công việc.

Nội dung câu trả lời nên bao gồm 3 phần như sau:

 • Giới thiệu ngắn gọn về bản thân:
  • What’s your name? [Tên của bạn]
  • How long have you been working as [job]? Bạn đã làm [nghề này] được bao lâu rồi?
 • Tại sao bạn yêu thích công việc này? Bạn có tố chất gì phù hợp với công việc này?
 • 2 - 3 thành tích tốt nhất của bạn có liên quan đến công việc đang ứng tuyển?

Câu trả lời mẫu:

 • Dành cho sinh viên mới ra trường

I am Jane Doe, a recent college graduate from the University of Wisconsin-Madison.

I have just graduated with honors in Biochemistry. I know my way around a lab and have had multiple opportunities to put my knowledge into practice as a chemistry research assistant.

The lab felt like home, which is why I’d love to work as a lab assistant. I am passionate, hard-working, and extremely responsible. I am also looking forward to putting to practice all the things I learned during my time at university.

Dịch:

Tôi là Jane Doe, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học từ Đại học Wisconsin-Madison.

Tôi vừa tốt nghiệp loại ưu ngành Hóa sinh. Tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm và đã có nhiều cơ hội để áp dụng kiến ​​thức của mình vào thực tế với tư cách là một trợ lý nghiên cứu hóa học.

Phòng thí nghiệm giống như nhà tôi vậy, đó là lý do tại sao tôi muốn làm việc với tư cách là một trợ lý phòng thí nghiệm. Tôi nhiệt huyết, làm việc chăm chỉ và cực kỳ có trách nhiệm. Tôi cũng mong muốn được thực hành tất cả những điều tôi đã học được trong thời gian ở trường đại học.

 • Dành cho người đi làm đã có kinh nghiệm

Hi, my name is John Doe and I’ve worked as a business analyst for 5+ years in Company X and Company Y.

I have some background in data analysis, having studied Information Systems at [Made-Up] University.

Throughout my career, I’ve done some pretty impressive stuff. For example, at Company X, I led a project for migrating all operations data to a new data warehousing system to cut down on costs. The new solution was a much better fit for our business, which eventually led to savings of up to $200,000 annually.

Dịch:

Xin chào, tên tôi là John Doe và tôi đã làm việc với tư cách là nhà phân tích kinh doanh hơn 5 năm tại Công ty X và Công ty Y.

Tôi có một số kiến ​​thức nền tảng về phân tích dữ liệu, đã học Hệ thống thông tin tại Đại học [tên trường ĐH].

Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã đạt được một số thành tích khá ấn tượng. Ví dụ, tại Công ty X, tôi đã dẫn đầu một dự án chuyển tất cả dữ liệu hoạt động sang một hệ thống kho dữ liệu mới để cắt giảm chi phí. Giải pháp mới phù hợp hơn nhiều cho doanh nghiệp của chúng tôi, và giúp công ty tiết kiệm đến 200.000 đô la mỗi năm.

2. Why did you decide to apply for this position (Lí do bạn ứng tuyển cho công việc này)

Khi đặt câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn nhìn thấy bạn đam mê đến thế nào với công việc và với công ty. Xét cho cùng, hiệu quả công việc có liên quan trực tiếp đến sự hài lòng trong công việc. Bạn càng hài lòng về vị trí của mình tại công ty, thì bạn càng làm việc hiệu quả hơn.

Khi được hỏi câu hỏi này, câu trả lời của bạn nên bao gồm 2 điều:

 • Điều gì đã thúc đẩy bạn ứng tuyển vào vị trí này.
 • Tại sao lại là công ty này? Bạn đã nghe nói về chúng trước đây chưa?

Câu trả lời mẫu:

I’ve always wanted to get into marketing. Having done promotional jobs here and there, I never had an opportunity to do something more serious.

I do believe, though, that I have just the right skills to get started: copywriting, basic photoshop, and of course, lots of creativity.

So, I thought that an internship at [Company X] would be an awesome start to my career in marketing.

Dịch:

Tôi luôn muốn làm việc trong lĩnh vực Marketing. Tôi từng làm những công việc quảng cáo ở chỗ này chỗ kia, nhưng chưa bao giờ có cơ hội làm việc gì đó nghiêm túc hơn.

Tuy nhiên, tôi tin rằng tôi có những kỹ năng phù hợp để bắt đầu: viết quảng cáo, photoshop cơ bản và tất nhiên, rất nhiều sức sáng tạo.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng một kỳ thực tập tại [Công ty X] sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho sự nghiệp Marketing của tôi.

3. What are your biggest strengths? (Điểm mạnh của bạn là gì?)

Đối với câu hỏi này, bạn hãy nêu ra tối đa ba điểm mạnh của bản thân. Chọn 1 hoặc 2 kỹ năng chứng minh bạn có thể hoàn thành xuất sắc công việc và 1 hoặc 2 kỹ năng cá nhân (có thể liên quan hoặc không tới vị trí ứng tuyển).

Sau khi chọn được điểm mạnh của mình, hãy đưa ra một ví dụ cho thấy bạn đã sử dụng nó như thế nào để mang lại lợi ích trong công việc trước đây.

Câu trả lời mẫu:

My biggest strength is that I’m very efficient at working under pressure. No matter the crisis or stress, I can make the right decisions on-the-spot.

As an event manager at Company X, we were organizing an IT conference for a client. There were a ton of last-minute hiccups - some speakers canceled and the catering company said they’d be late for the lunch break. On top of that, we were understaffed because 2 of our volunteer organizers got sick and couldn’t show up.

At that point, things looked so bleak that we were considering canceling the event or postponing it. Instead, I took the initiative in my hands and sorted through the problems one by one.

Dịch:

Điểm mạnh lớn nhất của tôi là tôi có thể làm việc hiệu quả dưới áp lực. Bất kể khủng hoảng hay căng thẳng, tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn ngay tại chỗ.

Với tư cách là người quản lý sự kiện tại Công ty X, chúng tôi đã tổ chức một hội nghị CNTT cho một khách hàng. Có rất nhiều trục trặc vào phút cuối - một số diễn giả hủy hẹn và công ty cung cấp dịch vụ ăn uống cho biết họ sẽ đến trễ giờ nghỉ trưa. Hơn hết, chúng tôi còn thiếu nhân sự vì 2 nhân viên tình nguyện của chúng tôi bị ốm và không thể đến sự kiện.

Vào thời điểm đó, mọi thứ trông rất ảm đạm nên chúng tôi đã cân nhắc việc hủy bỏ sự kiện hoặc hoãn lại. Tuy nhiên, tôi đã chủ động đứng ra và sắp xếp từng vấn đề một.

4. What are your biggest weaknesses? (Điểm yếu của bạn là gì?)

Với câu hỏi này, hãy thành thật! "Quá chăm chỉ"  hay "quá cầu toàn" không được coi là điểm yếu. 

Bí quyết ở đây là đề cập đến một điểm yếu là có thật, nhưng sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên thể hiện rằng bạn đang nỗ lực khắc phục điểm yếu này và nhận ra điểm yếu này ảnh hưởng tiêu cực đến bạn như thế nào. 

Câu trả lời mẫu:

Well, as a recent graduate, I’d say my biggest weakness is the lack of real-life work experience.

While I’ve worked on a dozen software projects in the university, I don’t have the experience of working in a fully agile environment with an experienced team.

I am, however, willing to do my best and catch up as fast as I can.

Dịch:

Là một sinh viên mới tốt nghiệp, tôi muốn nói rằng điểm yếu lớn nhất của tôi là thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế.

Mặc dù tôi đã làm việc trong hàng chục dự án phần mềm trong trường đại học, nhưng tôi không có kinh nghiệm làm việc trong một môi trường linh hoạt với một đội ngũ giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, tôi sẵn sàng làm hết sức mình và bắt kịp nhanh nhất có thể.

5. Why should we hire you? (Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?)

Với câu hỏi này, bạn có thể đề cập tới 3 điểm sau:
 • Bạn đam mê làm việc cho công ty như thế nào (và tại sao).
 • Kỹ năng của bạn phù hợp với yêu cầu của NTD như thế nào.
 • Cách bạn sẽ giúp công ty giải quyết các vấn đề hiện tại của họ. Cải thiện chỉ số, thiết lập quy trình, v.v.

Câu trả lời mẫu:

I have just the right skill-set to excel as an executive assistant. While I haven’t previously worked as a personal assistant, I pretty much fit the bill for the role.

I’m extremely organized, having managed several project teams in my university. I led the organization of Event #1 and Event #2. This involved continuous communication with 12+ companies, 30 speakers, and 15+ sponsors.

I’m very meticulous and organized, and I’m more than capable of helping the CEO get the most our of their free time.

Dịch:

Tôi có bộ kỹ năng phù hợp để trở thành trợ lý điều hành xuất sắc. Mặc dù trước đây tôi chưa từng làm trợ lý cá nhân, nhưng tôi khá phù hợp với hóa đơn cho vai trò này.

Tôi cực kỳ có tổ chức, từng quản lý một số nhóm dự án trong trường đại học của mình. Tôi đã lãnh đạo tổ chức Sự kiện số 1 và Sự kiện số 2. Điều này liên quan đến giao tiếp liên tục với hơn 12 công ty, 30 diễn giả và hơn 15 nhà tài trợ.

Tôi rất tỉ mỉ và có tổ chức, và tôi thừa khả năng giúp Giám đốc điều hành tận dụng tối đa thời gian rảnh của họ.

6. Where do you see yourself in five years? (Bạn nhìn thấy mình ở đâu trong 5 năm tới?)

Nói chung, động lực đằng sau câu hỏi này là để người phỏng vấn đánh giá xem bạn có phải là người có tham vọng hay không và liệu bạn có kỳ vọng thực tế cho sự nghiệp của mình hay không.

Hãy nghiêm túc suy nghĩ về bước tiếp theo trong sự nghiệp và xem liệu bạn có thể đạt được chúng trong công ty mà bạn đang ứng tuyển hay không.

Câu trả lời mẫu:

Within the next 5 years, I’d like to reach the position of a Senior Business Consultant. During the time period, I would like to accomplish the following:

Help 20+ organizations improve their business

Create a personal network of highly specialized professionals

Learn as much as I can about optimizing and improving clients’ businesses, as well as the essentials of operating a company

Dịch:

Trong vòng 5 năm tới, tôi muốn đạt được vị trí Chuyên gia tư vấn kinh doanh cấp cao. Trong khoảng thời gian này, tôi muốn đạt được những điều sau:

Giúp hơn 20 tổ chức cải thiện hoạt động kinh doanh của họ

Tạo một mạng lưới cá nhân gồm các chuyên gia trong lĩnh vực

Tìm hiểu càng nhiều càng tốt về cách tối ưu hóa và cải thiện hoạt động kinh doanh của khách hàng, cũng như các yếu tố cần thiết để vận hành một công ty

7. Do you have any questions for us? (Bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi không?)

Ngoài việc cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn thực sự quan tâm đến vị trí này, đây cũng là cơ hội để bạn thực sự tìm hiểu thêm về những thông tin khác liên quan đến công ty,

Những câu trả lời bạn nhận được từ nhà tuyển dụng cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn có thực sự muốn làm việc ở đó hay không.

Vậy, bạn có thể hỏi những gì? Dưới đây là một số ví dụ:

 

 1. What does a regular day in this company look like?  (Một ngày bình thường ở công ty này trông như thế nào?)
 2. What’s the best thing about working for the company? (Điều tốt nhất khi làm việc cho công ty là gì?)
 3. What’s the worst thing about working for the company? (Điều tồi tệ nhất khi làm việc cho công ty là gì?)
 4. What would you say are the biggest challenges a person in this position might face? (Bạn cho rằng những thách thức lớn nhất mà một người ở vị trí này có thể gặp phải là gì?)
 5. What are the most important skills and qualities one must have to succeed in this position? (Những kỹ năng và phẩm chất quan trọng nhất mà một người phải có để thành công ở vị trí này là gì?)
 6. What are the most pressing issues and projects that need to be addressed? (Những vấn đề cấp bách nhất và các dự án cần được giải quyết là gì?)
 7. What kind of opportunities do you have for future development? (Công ty có những cơ hội nào để phát triển trong tương lai?)
 8. What are the performance expectations for someone in this position? (Kỳ vọng về hiệu suất đối với một người ở vị trí này là gì?)
 9. Do employees usually hang out with each other outside of work? (Các nhân viên có thường đi chơi với nhau ngoài giờ làm việc không?)
 10. What is the next step in the hiring process? (Bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng là gì?)

Vài tips trả lời phỏng vấn dành cho bạn:

Trước khi kết thúc bài viết, hãy xem qua một số mẹo cần thiết để trả lời phỏng vấn thành công nhé:
 • Hãy chuẩn bị trước câu trả lời cho tất cả các câu hỏi phỏng vấn xin việc phổ biến. Dù ứng tuyển ở đâu, bạn cũng có thể sẽ được hỏi một số câu trong số những câu hỏi trên.

 • Hãy nghĩ trước câu trả lời cho những câu hỏi phỏng vấn tình huống (câu trả lời liên quan trực tiếp tới CV của bạn). ví dụ, lỗ hổng trong kinh nghiệm làm việc của bạn, tại sao bạn bị sa thải, v.v.

 • Hiểu cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn xin việc theo phương pháp STAR. Rất đơn giản, các câu trả lời của bạn nên tuân theo công thức sau:

S: Situation - Hoàn cảnh.
T: Task - Công việc mà bạn đảm nhận.
A: Action - Bạn đã làm gì để hoàn thành công việc.
R: Result - Kết quả của công việc đó và nó giúp ích cho công ty như thế nào.
 • Tuân thủ các nghi thức phỏng vấn cơ bản. Giao tiếp bằng mắt với người phỏng vấn, ăn mặc lịch sự, v.v.

 Chúc bạn thành công!

 

*Nếu bạn có dự định làm việc trong môi trường nước ngoài, hãy tham khảo khóa học Giao tiếp vượt ngưỡng - tiếng Anh giao tiếp cho công việc của mình nhé!

Khóa học là tổng hợp những kinh nghiệm mình rút ra trong những năm sinh sống và làm việc tại Mỹ. Bấm vào link dưới đây để tham khảo:

 

What are you looking for?