TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN!

GIẢI MÃ BÍ ẨN "IS BEING" KÈM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

GIẢI MÃ BÍ ẨN "IS BEING" KÈM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

Lâu lắm rồi, đứa bạn giỏi nhất lớp làm sai con toán đơn giản. Mình kể với mấy đứa lớp khác là: "He is stupid" làm nó giận nguyên tuần. Hỏi ra mới biết, cần phải sửa lại là "He was being stupid".

Đã có động từ to be: "is/are" sao lại có thêm "being" nhỉ? Sai ngữ pháp ư?

Không đâu! Trong bài lần này Mysheo sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng "is being" sao cho "chuẩn không cần chỉnh" nhé. 

Có nghĩa: John luôn luôn lười biếng
Có nghĩa: Hiện tại thì John đang cảm thấy lười biếng, nhưng không phải lúc nào cậu ấy cũng thế.

 

 2. Is being trong thì quá khứ

Cần phải phân biệt hai cách dùng: was/were + tính từwas/were being + tính từ.

Cả hai cấu trúc này đều mang nghĩa: nét tính cách này chỉ xảy ra ở quá khứ, không có trong hiện tại. Tuy nhiên, chúng cũng có một số điểm khác biệt.

  • Was/Were + tính từ

Ví dụ: John was lazy yesterday.

(Có thể hiểu là, John đã lười biếng cả ngày hôm qua, hoặc John đã lười biếng tại một thời điểm nào đó của ngày hôm qua)

  • Was/Were being + tính từ

Ví dụ: John was being lazy yesterday.

Chỉ có một cách hiểu, John đã lười biếng cả ngày hôm qua.

3. Is being trong câu bị động

3.1. Dùng để diễn tả các hành động xảy ra tạm thời ở dạng bị động.

Ví dụ:

The broadcast is telling people to leave their homes temporarily while the storm is arriving. (Thông báo đang yêu cầu mọi người rời khỏi nhà vì có một cơn bão sắp đến.)

= People are being told to leave their homes because of the storm. (Mọi người đang được yêu cầu rời khỏi nhà vì có bão.)

 

The workers are working on extending the road, which will finish soon. (Các công nhân đang mở đường, và sẽ hoàn thành sớm.)

= The road is being extended. (Con đường đang được mở rộng.)

 

3.2. Phân biệt is/are + P2 và is/are being + P2

Cách phân biệt rất đơn giản. Cả hai đều là cấu trúc câu bị động.

Tuy nhiên, is/are + P2 là cấu trúc bị động trong thì hiện tại đơn, chỉ một hành động xảy ra thường xuyên, bền vững.

Trong khi đó, is/are being + P2 là cấu trúc bị động trong thì hiện tại tiếp diễn, chỉ một hành động xảy ra mang tính tạm thời, tại chỉ một thời điểm trong hiện tại.

Ví dụ:

Cameras are used to monitor the situation. (Máy quay thường được dùng để giám sát tình hình.)

Cameras are being used to monitor the situation. (Máy quay đang được dùng để giám sát tình hình hiện tại.)

 

3.3. Phân biệt was/were + P2 và was/were being + P2

Tương tự cách dùng với tính từ, cả hai cấu trúc trên đều chỉ hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Vì vậy, trong một tình huống chung chung, sử dụng was/were + P2 hay was/were being + P2 đều đúng.
 
Tuy nhiên, nếu người nói muốn nhán mạnh rằng hành động này không kéo dài, họ sẽ dùng was/were being + P2.
 
Ví dụ:
 
Discounts were offered to people under 16. (Ưu đãi đã được dành cho người dưới 16 tuổi)
 
Discounts were being offered to people under 16. (Ưu đãi đã được dành cho người dưới 16 tuổi, nhưng chỉ trong thời gian ngắn.)
 

4. Một số chú ý khi dùng is/are being

Is/are being chỉ được dùng với thì hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn, không dùng với các thì khác.

Ví dụ:

Have been being offered X

Have been offered/were being offered O

Will be being offered X

Will be offered/Is being offered O

 

Ngoài ra, is/are being cũng được dùng để nói đến kế hoạch trong tương lai.

Ví dụ:

The road is being extended next month. (Con đường sẽ được mở rộng trong tháng tới.)

The project is being reviewed on 25th October. (Dự án sẽ được xem xét vào ngày 25 tháng Mười.)

Trên đây là toàn bộ các trường hợp mà bạn có thể sử dụng is/are being để miêu tả một người hay sự việc. Thế mới biết, tiếng Anh đúng là "muôn hình vạn trạng" bạn nhỉ? Tưởng đúng mà sai, tưởng sai mà đúng!

Nếu bạn muốn sử dụng thành thạo tất cả những cấu trúc ngữ pháp thông dụng trong tiếng Anh, hãy tham khảo 3 cuốn sách Grammar được tin dùng này nhé!

Học mà hiểu được BẢN CHẤT thì nhàn lắm. Học 1 hiểu 10, áp dụng 100. Các bạn MẤT GỐC, MỚI BẮT ĐẦU mà xác định học tiếng Anh lâu dài, học là đem ra sử dụng hẳn hoi thì tham khảo khóa học này của Mysheo nhé!

 

What are you looking for?