TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN!

WEBSITE TỰ ĐỘNG SỬA LỖI CHÍNH TẢ CỰC HỮU ÍCH

WEBSITE TỰ ĐỘNG SỬA LỖI CHÍNH TẢ CỰC HỮU ÍCH

Tính năng:
- Chỉnh lỗi chính tả: ví dụ: i loves you => I love you
- Đoán nghĩa của ý bạn muốn nhắc đến: Ví dụ: I dont now wether you love me or not => I don't know whether you love me or not
- blablabla
Trang web này là một trang fix ngữ pháp dành cho bạn, khi bạn viết bất kỳ câu nào (nhưng phải bằng tiếng Anh nha). Ví dụ, bạn viết chữ "statux" nó sẽ chỉnh lại cho bạn thành "status", cái này sẽ add thẳng lên trình duyệt của bạn luôn. Nên bạn viết bất kỳ đâu trên tường facebook, trên google drive, hay trên bất kỳ thứ gì miễn là trên trình duyệt, thì nó sẽ tự động sữa lỗi cho bạn với các tính năng rất hay.
Mình muốn làm một bài hướng dẫn các bạn xài, nhưng khi vào web thì mọi thứ rất đơn giản để cài đặt. Thật sự mình thấy nó cực hay luôn. Từ nay viếc hem xợ xai trính tã nửa nhé )

Các bạn xem tại: https://www.grammarly.com/
Enjoy your time. 

What are you looking for?